Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Szczegółowe kompetencje organów przedszkola - Dyrektor

 DYREKTOR

Dyrektor przedszkola oprócz obowiązków wynikających z ustawy o systemie
oświaty i Karty Nauczyciela wykonuje następujące zadania:
   1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
   2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
       nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
   3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.
   4. Gospodaruje mieniem placówki i odpowiada za jego prawidłowe
       zabezpieczenie.
   5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
   6. Realizuje uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczą i Radę Rodziców
       w ramach ich kompetencji stanowiących.
   7. Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
   8. Opracowuje plan finansowy przedszkola i przedkłada do zatwierdzenia
       Zarządowi Miasta.
   9. Dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność
       za ich prawidłowe wykorzystanie.
 10. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami
        nadzorującymi i kontrolującymi.
 11. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza optymalne warunki ich
       harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 12. Sprawuje kontrolę realizacji obowiązku rocznego przygotowania
       przedszkolnego przez dzieci 6 letnie zapisane do przedszkola.
 13. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy.
 14. Planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki.
 15. Przygotowuje projekt organizacji przedszkola i przedstawia go do
       zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz
       zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole.
 16. W zakresie awansu zawodowego:
       a) przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu;
       b) przydziela opiekuna stażu;
       c) zatwierdza plan rozwoju zawodowego;
       d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu;
       e) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela;
       f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty;
       g) bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i ergzaminacyjnej.
  17. Ustala zakresy obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności dla
        nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 18. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
        w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
 19. Prowadzi dokumentację kancelaryjną, archiwalną i finansową zgodnie
       z obowiązującymi przepisami.
 20. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
       z obowiązującym regulaminem.
 21. Współdziała z organizacjami związkowymi.

Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje dotyczące:
   1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
   2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz  
       pracownikom administracyjnym i  obsługowym.
   3. Wnioskowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli
        i innych pracowników przedszkola.
   4. Zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie
       z obowiązującymi przepisami. 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Kowalska
Data wprowadzenia:2006-11-27 11:35:49
Opublikował:Grażyna Kowalska
Data publikacji:2006-11-27 13:01:34
Ostatnia zmiana:2006-11-27 13:38:49
Ilość wyświetleń:2395

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij